Aktualizovat
  znak

   Obecní zprávy
        2003


  klikni pro větší foto Čas vánoční
Ivana Martínková z Kostelní Lhoty věnovala městu Sadská vánoční strom, který svou velikostí již ohrožoval budovy u čp.147.
V katolickém kostele na Štědrý den ve 14,00 hodin předvedly děti naší školy pásmo vánočních koled. V neděli 28.12. od 15,00 hodin se uskutečnil koncert kutnohor- ských pozounérů. Tyto koncerty pořádal Obecní úřad jako kulturní akce volně přístupné nejen věřícím, ale všem občanům. Dobrovolné vstupné bude jako příspěvek do sbírky na opravu kostela. Fotografie: koledy našich dětí, vánoční promluva, kutnohorští pozounéři.
Volejbalisté uspořádali 26.12. na 2.svátek vánoční druhý ročník turnaje "Vánoční koule". Pořadí družstev: 1.Poděbrady, 2.Kostelní Lhota, 3.Všechlapy, 4.Písková Lhota.
 
  Vítání občánků.
Komise pro občanské záležitosti při OÚ v Kostelní Lhotě uspořádala v mateřské školce dne 21.12.2003 uvítání nových občánků, kterými jsou: Petr Vylímek, Simona Slováková a Matyáš Holešovský. Fotografie: Vilímkovi, Simonka s babičkami, Mates s rodiči, účastníci.
 
 
  PID    Prodloužení Pražské integrované dopravy
       (PID) do Kostelní Lhoty.


Do rozšířené sítě PID byla nem 14.12.2003 začleněna také obec Kostelní Lhota. Linka č.398 jede v rámci integrované dopravy z naší obce do stanice Černý Most. Stejné autobusy jedou jako linka 270398 do Poděbrad a Městce Králové. Foto: historické autobusy, před projížďkou, autobusem "Randál", do Sadské, slavnostní zahájení, odstartováno!
 
  vyšetřování vraždy Násilná smrt spoluobčana.
V pondělí 24.11. našli sousedé pana Harapese v jeho domku mrtvého. "Mireček" jak mu kostelnolhotští říkali, byl důchodce veselé a přátelské povahy a občany oblíben. O to více zděšení přinesla zpráva, která potvrdila podezření na vraždu. Novinové články: podezření na vraždu, pitva potvrzuje vraždu.
Věřme, že ten, kdo vztáhl ruku na našeho bezbranného a důvěřivého občana,
bude vypátrán a spravedlivě potrestán. Všichni, kdo jste Mirka Harapese měli rádi, spočiňte 4.ledna v tichém zamyšlení. Tento den by byl pro něj slavnostním díky životnímu jubileu, jehož oslavu pro své blízké, přátele a kamarády připravoval a kterého se díky cizí zvůli nedožil.
 
  klikni pro větší foto Otevření nové hospody.
Dne 1.listopadu byla otevřena v objektu pana Vyhnálka nová hospůdka s vařením základních jídel. Místní ji říkají podle přezdívky hostinského Růžičky "U Lupena".
Již od rána je možno zajít na přesnídávkovou polévku a v poledne si dát oběd. Kuchařem je pan Drozd. Točí se budvarská desítka. Předtím otevřel p. Vyhnálek moderní samoobsluhu s potravinami (11.srpna) a prodejnu novin.
Fotografie: celkový pohled, "U Lupena", potraviny s trafikou, samoobsluha.
 
  klikni pro větší foto Čistička odpadních vod.
Dne 25.10. byl den otevřených dveří na dokončované čističce odpadních vod.
Po kolaudaci dne 11.listopadu byl zahájen zkušební provoz a započato
s připojováním prvních nemovitostí na kanalizační rozvod.
Fotografie: dokončovací práce, plnění ČOV vodou, dmychadla, návštěvníci, technologie, odtok do Výrovky.
 
  rozcestník
Rekonstrukce lávky.
V měsíci říjnu byla provedena oprava lávky přes Výrovku na cestě do Hořátve. Součástí rekonstrukce byla i výstavba odpočivadla s rozcestníkem. Važme si obecního majetku, aby mohl sloužit co nejdéle našim občanům i kolemjdoucím. Fotografie:
Rozcestník, odpočivadlo, lávka v novém. na Hořátev.
 
  na kostel Výhra na kostel
V hostinci "U Douděrů" vedle kostela se scházejí pravidelně karbaníci na mariáš.
Dne 3.listopadu 2003 po půlnoci došlo i na "voko" a když bylo v banku 10 tis.Kč,
hráči V.M. a M.P. se pohádali pro domnělý renonc. Když rozepře vrcholila, ovlivnila asi jejich bezbožné počínání blízkost chrámu Páně a na návrh J.K. se rozhodli spornou výhru věnovat "na kostel".
Dne 8.listopadu bylo oněch 10 tis.Kč odevzdáno na Obecní úřad jako příspěvek do sbírky na opravu kostela.
 
  Hudba v katolickém kostele
Na Václava v neděli dne 28.9. se uskutečnil koncert v katolickém kostele spojený se sbírkou na jeho opravu. V podání Kutnohorských pozounistů zazněl na úvod Svatováclavský chorál. Na programu byla barokní chrámová a zámecká hudba a skladby, složené na počest korunovace Marie Terezie českou královnou. Nakonec bylo zahráno i několik současných skladeb ze známých muzikálů. Příští koncert se uskuteční o Vánocích. Na tomto benefičním koncertě bylo vybráno 2.540,-Kč.
Fotografie: starostka s farářem, hudebníci.
 
  pouť Kostelnolhotská pouť
V sobotu 16.8. pořádán 34.pouťový volejbalový turnaj, který vyhrály Poděbrady. Další pořadí družstev: 2.SKP Nymburk, 3.Kolín, 4.Husiti Slaný, 5.Sadská, 6.Č.Brod, 7.Kost.Lhota, 8.Písk.Lhota. Další foto na stránkách volejbalu.
 
Fotbalový dorost si pozval k přátelskému zápasu Radim, s kterou se rozešel
smírně 2:2. Odpoledne stará garda podlehla Kam.Zboží 2:4.
 
Večer na pouťové zábavě zahrála Poděbradka. Fotografie: kolotoč a houpačky, příchod kapely, Poděbradka v akci.
 
  Bouřka s vichrem
Ve čtvrtek 14.8. vpodvečer se přehnala nad naší vsí bouřka se silným větrem, který povalil u rybníka Peklo vzrostlou břízu. Ta padla do dvora domu čp.4, kde naštěstí nikdo nepobýval. Strom "prošel" vrátky, které vyvrátil. Fotografie: nezvaný host, v čp.4, si sám otevřel, likvidace pohromy,
zvonek v kmenu, je po všem.
 
  EU ANO v referendu o přistoupení k Evropské unii
Výsledky v Kostelní Lhotě: volební účast 68,99 %, z 384 platných hlasů bylo 277 pro, to je 72,14 %.  Výsledky obcí Nymburska.   Foto: volební místnost, první volitel, vol.komise, budoucí volič, Pecháčkové, pí Pecháčková, Ostřížkovi, naše budoucnost.
 
  Výstavba kanalizace
Čistička je před dokončením. V pátek 6.6. probíhaly výkopy a montáž přípojek Na Bulánce.
Fotografie: ruční výkopy, mechanizace protlaku, na dvorku, odbočka k sousedce, montáž přípojky,
                 hotová přípojka, diváci u Renčinů.

 
  zatmění Částečné zatmění slunce
V sobotu 31.5. po páté hodině ráno, když ještě byla na polích mlha, bylo možno pozorovat až 85% zatmění slunce. Fotka vlevo pořízena s filtrem v 5:37 hodin. Fotografie pořízená bez filtru v 5:21 hodin ukazuje maximální částečné zatmění. Fotografováno z pečeckého nadjezdu dálnice.
 
  eu eu Referendum o přistoupení ČR
k Evropské unii

(klávesou F5 aktivace animace obrázku)

Referendum bude probíhat v pátek 13. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 14. června od 8 do 14 hodin. Místem pro hlasování bude pravé křídlo mateřské školy. Občané, kteří chtějí hlasovat mimo svůj volební okrsek, musí požádat na svém příslušném obecním úřadě o vydání volič- ského průkazu. Právo hlasovat v referendu má každý občan ČR, který alespoň 14. června 2003 dosáhne věku 18 let.. Oprávněný občan po příchodu do místnosti pro hlasování prokáže okrskové komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služeb- ním pasem ČR. Obecní úřady s matrikami (Sadská) mají od pátku 30.6. umožnit zájemcům, aby si prohlédli smlouvy o při- stoupení země k Evropské unii. Spolu s naší republikou přistupu- je k Evropské unii celkem deset států: mapa rozšíření, co nás čeká v EU, měna euro. Podmínky přistoupení, plné znění smlouvy a další informace na internetu: www.euroskop.cz  www.evropska-unie.cz
 
  bus Zavedení Pražské integrované dopravy (PID) do naší obce
Na veřejné schůzi dne 22.5. byla podána pracovníky regionálního organizátora PID informace o prodloužení příměstské linky číslo 398 , která končí nyní v Mochově. Prodloužení do naší obce by se mělo uskutečnit k 1.září 2003. Autobusy této linky budou pokračovat jako místní trať do Poděbrad a některé až do Městce Králové. Zvýší se tak četnost spojů do Prahy - intervaly budou ve špičkách hodinové. Školní spoj do Sadské umožní zahájit vyučování v 8,00 hodin. Systém PID je výhodný pro jeden časový jízní doklad na všechny druhy spojů (autobus, vlak, metro, tramvaj). Jízdenka na Černý most bude stát 36,- Kč a její platnost je 210 minut. Můžete tedy stihnout v supermarketu nákup a ještě se na tu samou jízdenku vrátit domů. Při ceně 42,- Kč je možno jezdit i v pražské hromadné dopravě a navazujících spojích PID (platnost jízdenky by měla umožnit cestovat na př. až na Karlštejn). Další slevy jsou pro majitele předplatních časových jízdenek.
 
  Koncert v katolickém kostele
kytara Na Velikonoční neděli dne 20.4. se uskutečnil v katolickém kostele koncert, na kterém vystoupily děti z naší školy s hudebním pásmem o vítání jara. Na programu byly
dále skladby J.S.Bacha a brazilského skladatele Villa Vobose v podání kolínského kytaristy Jiřího Červína. Dobrovolné vstupné (vybráno 2.900,-Kč) bude použito na opravu kostela.
Obec v nejbližších dnech vyhlásí sbírku na jeho opravu a za tím účelem zřídí zvláštní konto.
Projekt na opravu věže a střechy byl již na základě zadání církve předložen. Oprava střešního pláště
a krovu věže je vyčíslena částkou 1.650.000,- Kč a střešní plášť a krov lodi a presbyteria částkou 3.100.000,- Kč. Děkujeme, že pomůžete s opravami významné kulturní památky obce.
Fotografie: Před koncertem,  zahájení,  vystoupení dětí,  kytarista J.Červín,  posluchači. 
 
  Pracovní zájezd obecního zastupitelstva na Moravu
volejbal Ve dnech 21. a 22.3. naši zástupci navštívili obec Modrou u Uherského Hradiště a její okolí za účelem seznámení se s Programem obnovy venkova. Tento Program se týká jak duchovního rozměru obnovy vesnice tak i rozvoje podnikání ve venkovských regionech, vlastní stavební obnovy vesnice a péče o krajinu. Navštínené obce využívají dotace pro realizaci Programu a předvedly jeho paktické výsledky.
V pátek shlédnuto v Modré vítání jara a pálení Morany, procházka do nedalekého Velehradu. V sobotu prohlídka kořenové čistírny odpadních vod a výtopny na biomasu v obci Hostětín. Po obědě ukázka revitalizace krajiny a obnova obce Modrá v duchu původního vzhledu. Na závěr účast na tradičním koštu výrobků modřanských vinařů. K ochutnání 164 vzorků vín z Modré a nejbližšího okolí zahrála cimbálová muzika. Fotografie: na hrázi, Morana, seminář, Velehrad, starosta Hostětína, kotelna na biomasu, výrobna destilátů a likérů v Nezdenicích, kostel sv.Jana v Modré, oltář kostela, lesní rybníky ochutnávka, vzorků vína, cimbálovka, ve sklípku.
 
  region Regionální výstava v Lysé nad Labem
Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj proběhla ve dnech 20.2.-23.2.2003 výstava měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů Středočeského kraje.
Naše obec byla na výstavišti v Lysé n/L prezentována ve stánku svazku obcí pečeckého regionu Výrovka.
Fotografie: Pečecký region- Výrovka, Kostelní Lhota, Poděbrady, Nymburk, Pendolino- model rychlovlaku.
 
 
  znak Z obecního zastupitelstva
Za svoz tuhého domovního odpadu byl schválen poplatek na rok 2003
ve výši 370,- Kč na osobu.
Hlavní rozpočtové výdaje za rok 2002 (v tis.Kč): kanalizace a ČOV 15.467, škola a školka 1.155, činnost místní správy 574, odpadové hospodářství 409, kabelizace STE 528, veřejné osvětlení 350, veřejná zeleň 172, pečovatelská služba 143, lesní hospodářství 158, příspěvek na autobus.dopravu 123. Celkové hospodaření obce skončilo schodkem 1.792 tis.Kč. Zůstatek na běžném provozním účtu 894 tis.Kč.
Hlavní předběžné rozpočtové výdaje na rok 2003 (v tis.Kč): kanalizace a ČOV 14.864, škola a školka 826, místní správa 623, kom.odpad 335, veř.osvětlení 205, veř.zeleň 231, pečovatelská služba 120, lesní hospodářství 114, příspěvek na autobus.dopravu 120.
strom Podle projektu ing.Kláry Martinkové z Atelieru zahradní a krajinářské architektury
je prováděna obnova veřejné zeleně v naší obci.
Ukázky osazovacího plánu: u rybníka Peklo,  mezi farou a kostelem.
Stejná projektantka navrhla rekonstrukci osazení pomníku padlých s úpravou okolí.
Realizace této studie by se uskutečnila až po obdržení dotace na tuto akci.