Foto - historie

  zobrazit velikost 103kB zobrazit velikost 74kB zobrazit velikost 76kB zobrazit velikost 71kB  
  Škola po opravě v r.1897
a přístavbě poschodí
Grunt čp.55 Fr.Martínka
kolem r.1910   148kB
Žáci školy z r.1927
131kB

 
Myslivci před hospodou
U Vejtrubů~asi r.1935  117kB

 
 
  zobrazit velikost 68kB zobrazit velikost 95kB zobrazit velikost 84kB zobrazit velikost 85kB zobrazit velikost 99kB  
  Koupání u splavu na
Výrovce kolem r.1939
Kostel a oltář kostela
kolem roku 1945
 
Dům čp.67 po náletu na
Kost.Lhotu dne 20.4.1945
 
Starosta s branci u po-
mníku padlých - léto 1945
 
 
  zobrazit velikost 112kB zobrazit velikost 90kB zobrazit velikost 31kB zobrazit velikost 42kB  
  Průvod branců k pomníku
padlých - léto 1945
 
Zima 1962 - bruslení
na zamrzlém rybníku Peklo
 
Čestná stráž před původní
hasičskou zbrojnicí
 
Ukázka kostelnolhotecké
hasicí techniky
 
  zobrazit velikost 133kB zobrazit velikost 98kB zobrazit velikost 59kB zobrazit velikost 65kB  
  Rybník Peklo, vzadu škola,
hrobárna, kostel - rok 1963
 
V roce 1963 ještě silnice I.tř.
Poděbrady-K.Lhota-Praha
 
Řečniště při oslavách
600 let obce - rok 1963
 
... a hlediště s pozornými
občany Kostelní Lhoty
 
  zobrazit velikost 79kB zobrazit velikost 92kB      
  Pořadatelé oslav 600 let
trvání Kostelní Lhoty
 
Průvod obcí 600 let
po jejím vzniku