Aktualizovat

  Školní rok 2003-04
 
škola v roce 2000   Ředitelka školy:    Danuše Landsgesellová
 
  Telefon: 325 599 037
 
  E-mailové adresy:
  klhota.skola@cbox.cz
  danuse.landsgesellova@ zs.kostelnilhota.indos.cz
 
 
 
      Dne 1.9.2003 byl zahájen školní rok 2003/2004, při kterém nastoupilo 10 prvňáčků.
Celkem dochází do školy 35 žáků. V letošním školním roce jsou na škole 3 třídy:
1. třída bude samostatná - třídní učitelka je Dana Šafránková
2. třída (2. a 4. ročník) - bude pracovat pod vedením třídní učitelky Jany Vyskočilové
3. třída (3. a 5. ročník) - vyučuje ředitelka školy Danuše Landsgesellová.
      Došlo ke změnám v učitelském sboru. Odešel pan učitel Líbal. Na jeho místo nastoupila vychovatelka školní družiny Jindra Šramotová, která bude zároveň vyučovat výchovy.
Školní družina je přemístěna do pravého křídla mateřské školy, kam děti zároveň dochází na oběd. Vojenská správa přidělila škole, na pomocné práce, zaměstnance k výkonu civilní služby. Na škole bude opět pracovat počítačový kroužek, který povede paní Chrenová. Výuku hry na hudební nástroje nadále vyučuje paní Sedláčková. V tělocvičně pokračuje kurs karate.
      Děti se budou účastnit mnoha akcí pořádaných nejen naší školou, ale i ostatními malotřídními školami na našem okrese. Těšíme se i na spolupráci se školou Hradištko.
Do plánu akcí je zařazena : škola v přírodě, plavání, vybíjená, školní výlety, divadelní představení, besedy, akademie, Mikulášská nadílka, atd.
     Touto cestou bychom rádi poděkovali sponzorům, kteří se ochotně podíleli na financování některých školních akcí. Těšíme se na další spolupráci s rodiči i našimi sponzory, a přejeme jim i sobě, aby se naše vzájemné vztahy i nadále upevňovaly.
                  Ředitelství ZŠ Kostelní Lhota
 
Druhé pololetí
      V únoru děti reprezentovaly naši obec svými pracemi a doprovodným programem v Lysé nad Labem na výstavě měst, obcí a regionů Středočeského kraje.
      V dubnu se děti zapojily do akce Noc s Andersenem. Během celého týdne jsme si povídali o knihách, spisovatelích a ilustrátorech. V pátek 2.dubna si žáci vzájemně představili své oblíbené knížky. Potom jsme se vypravili na exkurzi do Europrintu v Sadské, kde jsme byli seznámeni s výrobou knih. Po obědě nás čekala beseda s ilustrátorkou Inkou Delévovou a spisovatelkou Ivou Ptáčkovou.
Poté, co si děti odskočily domů na večeři, jsme se opět sešli ve školní družině, kde celý program vyvrcholil karnevalem pohádkových masek. Velmi mile nás tu překvapili rodiče, kteří se s chutí do dětského " řádění " zapojili. Na zklidnění před spaním přečetla dětem několik Andersenových pohádek knihovnice ze Sadské paní Vinšová. Po trošku neklidné noci, chutné snídani a několika hrách jsme se rozešli ke svým blízkým.
 
      21.dubna jsme uspořádali program ke Dni Země. Společně jsme provedli úklid v okolí školy a vysadili keře, které pro nás zakoupili obecní zastupitelé. Po vydatné svačině čekal děti ještě orientační závod v lese. Strávili jsme opět velmi pěkný den, kterým jsme přispěli k hezčímu prostředí naší obce.
V současné době se účastníme plaveckého výcviku v bazénu v Nymburce.
 
      V posledních dnech přicházejí do školy také poděkování za panenky , které jsme společnými silami vyrobili pro UNICEV jako pomoc dětem z rozvojových zemí.