Aktualizovat

  Školní rok 2005-06
 
škola v roce 2000   Ředitelka školy:    Danuše Landsgesellová
 
  Telefon: 325 599 037
 
 
  E-mailové adresy:
  klhota.skola@cbox.cz
  danuse.landsgesellova@ zs.kostelnilhota.indos.cz
 
 
      1. září 2005 jsme za přítomnosti rodičů a paní místostarostky Petráškové přivítali v naší škole 23 žáků, z toho 4 prvňáčky. Prvním osvěžením v běžném školním životě bylo pozvání od kamarádů z Mateřské školy na společné rozloučení s létem. A tak jsme 22. září prožili odpoledne plné her a soutěží, zakončené u táboráku a s oblíbenými buřtíky. Nečekaným zážitkem bylo 7. října námětové hasičské cvičení na likvidaci požáru budovy školy, kterého se účastnili jak naši hasiči, tak hasiči z okolních obcí. Tato akce byla zdařilá a dětem se velice líbila. Potom už jsme se všichni těšili na 20. října do Nymburka na koncert Pavla Nováka, při kterém si vždy velmi užijeme.
Na 15. listopad připravila paní učitelka Vyskočilová Den otevřených dveří pro předškoláky. Budoucí prvňáčkové se v doprovodu rodičů přímo účastnili vyučování a alespoň částečně si již umí představit, co je ve škole čeká.
Zapojili jsme se také do akce na pomoc nemocným a tělesně postiženým. Pro fond "Slůně" jsme prodejem magnetků získali 1 350 Kč, kterými jsme přispěli na nákup přístroje k výzkumu leukémie. Pro občanské sdružení " Chrpa", které si dalo za úkol zajistit trvalý přísun financí na výcvik koní pro hiporehabilitaci, prodali naši žáci pohlednice. Utržili za ně a předali "Chrpě" 600 Kč.
Co nás ještě čeká do konce kalendářního roku? Ani na školu určitě nezapomene s návštěvou Mikuláš s čertem a andělem. Všem, kteří se zajímají o práci našich žáků, bychom chtěli zpříjemnit předvánoční čas besídkou nazvanou "Kočkování". Nebude chybět ani vystoupení dětí v kostele na Štědrý den.
 
      Děkujeme všem, kteří nás v naší práci podporují a těšíme se na další spolupráci.
 
Druhé pololetí
škola Také v malé škole se mohou dít "velké" věci
    I tak bychom mohli s nadsázkou nazvat vyvrcholení Projektu ke Dni Země v ZŠ Kostelní Lhota ve spolupráci se ZŠ Vrbová Lhota. V pátek 21.4. se sešli žáci obou škol, aby společně dokončili práci, která se prolínala jejich vyučováním několik předchozích týdnů. Ti nejmenší měli výtvarně vyjádřit téma "Rostlina, kterou bych chtěl(a) vypěstovat". Žáci 3. ročníků vypracovali referáty, jejichž obsahem byl "Můj oblíbenec z rostlinné říše" a výtvarně je doplnili. Nejtěžší úkol čekal na nejstarší. Své referáty na téma " Ohrožené druhy zvířat" nejen vlastnoručně napsali, ale před ostatními je také osobně prezentovali a připojili plakáty se stejným námětem. Ke všem těmto pracím jsme přidali ještě kolektivní díla týkající se všeho živého, ale také třeba třídění odpadků a vytvořili jsme výstavku.
    V další části programu děti vyslechly přednášku Mgr. Markéty Fošumové s Polabského ekocentra. Po svačince a občerstvení, které upekly děti ze školní družiny, následovalo rozdělení do skupin. Jedna skupina plnila na školní zahradě vědomostní test, druhá psala a kreslila přání Zemi k svátku, třetí se bavila souborem her vyrobených ve školní družině z odpadových materiálů a poslední se seznamovala s různými pokusy a zajímavostmi, které se nám nevešly do běžných vyučovacích hodin.
    Závěrem jsme celý projekt zhodnotili a každý žák obdržel drobnou odměnu. Pro nás dospělé bylo odměnou to, že děti celé dopoledne opravdu prožily a odcházely spokojené. Odpoledne za námi přišli kamarádi z mateřské školy, prohlédli si výstavu, nakreslili přání, pohráli si, občerstvili se a shlédli na videu příběhy malých medvídků a vydřích mláďat. Každý z nich si odnesl na památku papouška vyrobeného našimi žáky. Ve stejné době byla pro rodiče a další zájemce otevřena i výstava.
    Další týden putovaly naše hry k dětem do MŠ Vrbová Lhota, aby je vyzkoušely a našly v nich třeba i inspiraci pro výrobu vlastních her. Domnívám se, že se celá akce zdařila a těšíme se na další společně strávené chvíle, které na sebe nedají dlouho čekat. V rámci projektu ještě navštívíme ZOO v Praze.

Jindra Šramotová