Aktualizovat

  Školní rok 2006-07
 
zima v roce 2007 - klikni pro větší obrázek   Ředitelka školy:
  Bc. Jana Vyskočilová - pověřena vedením
 
  Telefon: 325 599 037
 
 
  E-mailová adresa:
  klhota.skola@cbox.cz

 
 
      Jak bývá naším letitým zvykem, vždy na konci kalendářního roku bilancujeme naši celoroční činnost. Ve škole je to trochu jinak. Pro nás nastává čas hodnocení s koncem roku školního. Leč tomuto fenoménu podléháme s výměnou kalendáře stejně tak, jako vy všichni ostatní.
       Co všechno od září zažili naši žáci ve škole?
    Hned v prvním měsíci nového školního roku jsme měli cvičení v přírodě a společně s dětmi z mateřské školy jsme se rozloučili s létem. Práci Policie ČR si naši žáci vyzkoušeli v roli dopravních policistů a hodnotili dodržování dopravních předpisů řidičů, projíždějících naší obcí. Tato celostátní akce je známa pod názvem Jezdím s úsměvem. Na základě této spolupráce probíhá na naší škole i vzdělávací program Ajax.
    Všichni budoucí prvňáčci se stali členy klubu "Předškolák". Každý měsíc pro ně s žáky připravujeme zajímavé činnosti, při kterých mají možnost se seznámit jak se školním prostředím, tak i se školní prací, která je od září čeká a na kterou se jistě velmi těší. V listopadu navíc proběhl Den otevřených dveří pro rodiče a další zájemce, kteří se chtěli seznámit s naší prací a podívat se, jak si děti počínají při výuce, která je vedena v novém duchu moderních metod.
    Ani v oblasti kulturního vzdělávání nezůstávají naši žáci pozadu. Během uplynulých třech měsíců navštívili jeden výchovný koncert v Nymburce, tři divadelní představení v poděbradském divadle a knihovnu v Sadské. V prosinci ještě navštíví Prahu a vzdělávací filmové představení v IMAXu, nadílku jim tradičně přinesl Mikuláš. Všichni společně připravili vánoční besídku nejen pro rodiče, která se uskutečnila 7.12. v naší škole.
    Pro zájemce z řad našich žáků jsme uspořádali dva sobotní zájezdy. V říjnu jsme vyjeli do Klokočských skal, kde děti mohly posuzovat a porovnávat rozdíly mezi krajinou, která je každý den obklopuje a krajinou plnou pískovců se svými podivnými tvary. Na druhém výletě se mohly zase vyřádit při koupání a vodních hrátkách v nekatovickém bazénu, který byl na určitou dobu vyhrazen pouze jim.
    S výměnou kalendáře na našich pracovních stolech ovšem neustávají naše školní činnosti a jejich nabídka ani v nadcházejícím roce. Za zmínku stojí jistě alespoň ty, které nás čekají ještě v zimních měsících - výlet do Babylonu v Liberci a jednodenní výlet na hory.
    Jak se všeobecně ví, nejsou jen chvíle radosti a jásání, ale je třeba řešit i situace, které nejsou nijak příjemné. A škola není žádnou výjimkou. Na konci září ukončila pracovní činnost paní J. Šramotová, vychovatelka ve školní družině, na konci listopadu paní V. Krčilová, školnice. Oběma touto cestou ještě jednou děkujeme za jejich práci pro naše děti.
    Naše díky patří i paní starostce a celému zastupitelstvu obce, kteří si váží naší práce a bez jejichž podpory by naše děti byly odkázány k nepohodlí dojíždění do jiných škol. Všem čtenářům přeji za celou naši školu krásné a klidné Vánoce, do roku 2007 hodně zdraví a co nejvíce prosluněných dnů pohodou a porozuměním.

Mgr. Eva Macková     
 

Druhé pololetí
klikni pro větší obrázek    Letošní rok v naší Základní škole je plný změn. K 1.březnu opustila naši školu pí ředitelka Mgr. Eva Macková a vedením školy byla pověřena paní Bc. Jana Vyskočilová. Do školy se vrátila paní Mgr. Danuše Landsgesellová, do školní družiny nastoupila paní Martina Růžičková a o pořádek se ve škole pečuje paní Andrea Mašková.
    Zápisu se zúčastnilo 8 dětí. K základnímu vzdělání bylo přijato 7 dětí, 1 dítě má odklad školní docházky. V současné době navštěvuje naši školu 16 žáčků.
   Co nás ještě čeká do konce tohoto školního roku?
V dubnu navštívíme Zákl. školu ve Vrbové Lhotě, kde na nás čeká oslava " Dne Země ". Zúčastníme se turnaje ve vybíjené, oslavíme Den dětí a společně se Základní školou Vrbová Lhota pojedeme na výlet do Liberce.
 
   Všichni bychom chtěli poděkovat Zastupitelům obce, že naše malá škola může i při takto malém počtu žáků dobře fungovat. Věříme, že toto období, kdy je méně dětí se v brzké době zlepší a počet školáků se zvýší.
   Věříme, že tato škola bude perspektivní a bude plně sloužit ke spokojenosti dětí, rodičů a obci.

Žáci a zaměstnanci školy v Kostelní Lhotě.