Aktualizovat

  Školní rok 2009-10
 
podzim 2009 - klikni pro větší obrázek   Ředitelka školy:
  Bc. Jana Vyskočilová
 
  Telefon: 325 599 037
 
  E-mailová adresa:
  zs@kostelni-lhota.cz
 
    V prosinci letošního roku zajistil Obecní úřad opravu fasády budovy školy včetně nového nátěru. Práce provedl místní stavitel Václav Martínek se synem.
 
    Školní rok začal v naší škole netradičně, a to zářijovým pobytem na škole v přírodě ve Svoru u České Lípy.
Děti si užívaly teplého babího léta a krásy okolní krajiny v podobě výletů a her v přírodě. Navštívili jsme také sklářské učiliště v Boru, kde si děti vyzkoušely práci foukačů, brusičů i malířů skla. Byl to pro všechny nevšední zážitek a mnohé upomínkové předměty, které si děti přivezly, udělaly radost i jejich rodičům.
 
klikni pro fotogalerii Naše děti kontrolovaly řidiče
Jednalo se o společnou akci dopravní policie a žáků naší školy, která proběhla pod názvem Jezdíme s úsměvem v Kostelní Lhotě ve čtvrtek 24. září. Děti si připravily obrázky autíček, kterými podle dodržování rychlosti v obci odměňovaly řidiče. V dopoledních hodinách policisté zastavili 21 aut a nedali žádnou pokutu a děti tak nemusely rozdat ani jedno zamračené autíčko.
Odkazy: fotografie, článek Nymburska.
 
    Již na začátku školního roku byly děti seznámeny s celoškolní hrou "Na Indiánské stezce". V rámci různých drobných i větších projektových aktivit děti sbírají indiánská pírka a jednotlivé kmeny soupeří o prvenství, zároveň však dodržují zásady fair play a spolupráce.
    V říjnu jsme se zúčastnili Dnů Českého rozhlasu v Poděbradech, kde děti poznaly, jak se natáčí rozhlasová hra a mohly si i prakticky vyzkoušet, jak vznikají v rozhlase zvukové efekty. Konec října patří dnes už téměř tradičně k oslavám Halloweenu, tentokrát ve spolupráci s MŠ. Děti letos prošly stezkou odvahy a obcí jako lampiónový průvod. Den zakončily přenocováním ve škole. Od října začaly děti navštěvovat různé kroužky, které škola v rámci odpoledních volno časových aktivit nabízí: počítačový kroužek, šikovné ruce a kroužek anglického jazyka.
    V listopadu byl zahájen Klub předškolák určený pro budoucí prvňáčky, kteří si vyzkouší školu nanečisto. Klub probíhá 2 x měsíčně a je otevřen pro všechny děti a jejich rodiče, kteří mají zájem o vzdělávání v naší málotřídní škole rodinného typu. V průběhu listopadu se také žáci 4. a 5. ročníků zúčastnili celostátního testování žáků SCIO ve čtenářské gramotnosti a anglickém jazyce. Na konci listopadu jsme začali jezdit na plavecký výcvik do Nymburka.
    Prosinec se tradičně nese v duchu Adventu a Vánoc. Žáci se společně s dětmi z MŠ představili v pásmu adventního zpívání u stromu v areálu MŠ a navštívili svíčkárnu v Šestajovicích, kde se dozvěděli, jak se svíčky vyrábějí a také si vlastnoručně svíčky ozdobili. První prosincový týden přišel do naší školy i Mikuláš s Andělem a Čertem. Pro ty, které si čert neodnesl, byl připraven za písničku nebo básničku sladký balíček.
    V průběhu Adventu se také děti seznamovaly s vánočními zvyky a osobnostmi spojenými s adventním a vánočním časem. Vyráběly jednoduché, ale nápadité dekorační předměty, kterými obdarovaly své blízké při vyvrcholení našeho společného snažení - Vánoční besídce. Děti zde představily pásmo básniček a koled.
    Škola zakoupila za finanční pomoci zřizovatele a rodičů i novou audiovizuální techniku v podobě počítačů, dataprojektoru a interaktivní tabule, která do budoucna zpestří a usnadní již tak diferencovanou a individualizovanou výuku žáků. Naše škola by nebyla tak bohatě materiálně vybavená, kdyby nebylo finanční pomoci zřizovatele - obce Kostelní Lhota a rodičů, kteří nám, i v tak malém počtu, dokáží finančně přispět, abychom dětem dopřáli to, co mají na velkých školách. Srdečně Vám všem děkujeme.