Dne 17. května 1926 zemřela žačka Bohumila Šafránková
na srdeční vadu ve věku 13 let. Několik dnů před smrtí napsala
zajímavé loučení se životem, které nad hrobem přečetla spolužačka
Anna Burešová. Loučení bylo zapsáno do školní kroniky:
 
  loučení