Aktualizovat

školka na jaře 2004  Mateřská škola Kostelní Lhota
  2004-05  2005-06  2006-07 
 
  Ředitelka školky:    Leona Kaiprová
  Telefon: 325 599 048
 
   Aktuální údaje - nové stránky MŠ
 
   Stránky obce
 
 
      Než jsme se nadáli, už tu máme zase čas Vánoc a tak bychom Vás chtěli seznámit s akcemi, které jsme od září v mateřské škole připravili pro děti a jejich rodiče.
    Ve spolupráci se základní školou proběhla na školní zahradě mateřské školy již druhá podzimní akce " Loučení s létem ". Tento rok nám přálo počasí a tak si toto zábavné a soutěživé odpoledne užili jak děti, tak i jejich rodiče. I letos probíhá ve školce výuka anglického jazyka pod vedením pí Anny Kracíkové. Zábavnou a hravou formou lektorka děti seznamuje s jazykem. Pravidelně s dětmi navštěvujeme divadelní představení pořádaná divadlem " Na Kovárně " v Poděbradech.
    V říjnu se děti na přání rodičů v mateřské škole fotografovaly a byla vyhlášena soutěž "O nejzajímavější vánoční ozdobu ", do které se mohli přihlásit všechny děti školou povinné. Tento rok se nám sešlo mnoho krásných a originálních ozdob, kterými si vyzdobíme náš vánoční strom. 30. listopadu na začátek času adventu jsme se sešli na školní zahradě u vánočního stromu, kde byly vyhodnoceny nejzajímavější ozdoby a děti z mateřské i základní školy zazpívaly koledy. Všichni kdo se soutěže zúčastnili byli odměněni. Pro rodiče a děti bylo připraveno malé občerstvení.
    Jednou za měsíc chodí naši předškoláci do "velké školy", kde společně se staršími kamarády vytvářejí různé výrobky a seznamují se s prostředím školy a jejich učitelkami. V rámci utužování zdraví dětí navštěvujeme dvakrát týdně solnou jeskyni v Poděbradech.
    Již tradičně přišel do mateřské školky " Čert s Mikulášem". Pláče bylo málo, o to větší byla radost dětí z nadělených sladkostí. Na závěr roku bývá vánoční besídka. Tu letošní budeme mít netradiční. Děti společně s maminkami upečou perníčky a vyrobí vánoční ozdoby na svůj vánoční stromek. Doufáme, že navodíme tu správnou voňavou atmosféru blížících se Vánoc.
    Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Rádlovi za prořezání stromů a keřů na zahradě, panu Kopeckému za celoroční sekání trávy, paní Finkové, Vilímkové a Brejlové za finanční dar a také panu Duškovi, Kubelkovi, Šťastnému, Černému, Thielemu a Vojtovi Maškovi za montáž dětského zahradního zařízení ( skluzavky, průlezky ). Zvláštní poděkování patří manželům Kopeckým, kteří poskytli naší školce pěkný finanční dar. vanoce
 
      Přejeme všem klidný závěr roku, hodně zdraví, štěstí
  a rozzářených očí Vašich dětí.

Zaměstnankyně mateřské školy.     


 
Druhé pololetí
klikni pro fotogalerii    V očekávání příchodu jara proběhl v sobotu 10. března dětský karneval, který spolu s dětmi a jejich rodiči připravily učitelky z naší školky. Při průvodu obcí se bylo možno občerstvit u dobrých sousedů. Vlídné cikánky hádaly z ruky a za drobný peníz z kouzelné kabelky budoucí štěstí vytáhnouti dovolily. Program pokračoval v restauraci Bohemia při diskotéce a soutěžích pro děti. Odměnu obdržely všechny děti a jejich maskovaní rodiče. Dík za vydařený karneval patří všem organizátorům, kterým přálo i počasí. Fotografie: průvod,  merenda.