Aktualizovat
ZO - zápis č.4
ze zasedání, konané dne 25.4.2012 - PDF.
Prodej domu čp. 82
v obci Kostelní Lhota.
Inzerát ve formátu PDF.
Vítání občánků
Na obecním úřadě dne 18.12.2011 přivítáni 3 chlapci a 2 děvčata. Foto, video.
 
Prodej staveb. pozemků
v obci Kostelní Lhota.
Inzerát ve formátu PDF.
Oznámení stanoviště včelstev Nahlásit na OÚ do konce února a vždy po jejich přesunu. Zemědělec provádějící postřik se má o jejich stanovištích informovat a brát na ně ohled.
Formulář v DOC nebo PDF
Základní poplatky
Popelnice 500 Kč/osoba/rok,
pes 100 Kč, další pes 150 Kč