Aktualizovat
 
Hospodaření s komunálním odpadem
 
  Tříděný odpad (papír, sklo, plasty) je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou umístěny v obci a na obecním sběrném místě (lokalita průmyslové zóny u bývalého JZD).
 
Objemný a nebezpečný odpad je odebírán na obecním sběrném místě.
 
Stavební odpad není odpadem komunálním. Odkládán může být na sběrném místě za úplatu.
 
Směsný odpad je ukládán do popelnic o obsahu 110 a 120 litrů, které jsou vyváženy jedenkrát za týden.
 
Informace o sběru odpadů jsou zveřejňovány obvyklým způsobem (úřední deska, místní tisk a rozhlas).
 
Popelnice jsou vyváženy v pátek mezi 6:00 - 10:00 hodin.
Sběrný dvůr je otevřen v sobotu 9:00 - 12:00 a v neděli 8:00 - 11:00 hodin,
v období letního času též ve středu 16:00 - 18:00 hodin.
 
Základní sazba poplatku za komunální odpad je 500 Kč na osobu za rok. Tato částka je splatná do 15.4. příslušného kalendářního roku.
 
Další informace o odpadech a místním poplatku za ně jsou ve vyhláškách obce:
 
Vyhláška č. 3/2011 - o komunálním a stavebním odpadu
 
Vyhláška č. 4/2011 - o místním poplatku za komunální odpady