Aktualizovat
 
Oficiální informační web

ISDS - Informační Systém
Datových Schránek

na Obecním úřadě Kostelní Lhoty
 
  ID datové schránky OÚ Kostelní Lhoty: 6rpbqqp
 
Datové schránky rozšiřují možnosti komunikace s úřady (doručování a podání) v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR. Provozovatelem ISDS je držitel poštovní licence, Česká pošta, s.p.
 
Dokument, dodaný prostřednictvím datové schránky, bude mít stejnou váhu jako doporučená zásilka s dodejkou/doručenkou a to i do vlastních rukou. Zákon upřednostňuje používání datových schránek (a tudíž elektronických dokumentů) u orgánů veřejné moci, tj. i u úřadů obcí a měst.
 
Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k:
a) doručování z úřadu k osobám právnickým i fyzickým, pokud mají zřízenu a funkční datovou schránku,
b) k přijímání podání od veřejnosti k úřadu (tzv. provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci), odesilatel musí mít zřízenu a funkční svoji datovou schránku,
c) pro vzájemnou komunikaci orgánům veřejné moci (úřadů) mezi sebou.
 
Žádost o zřízení Datové schránky lze podat následujícími způsoby:
a) Na kontaktním místě veřejné správy (pracoviště Czech POINT). V tomto případě není nutné žádost opatřovat úředně ověřeným podpisem.
b) Vyplněním elektronického formuláře žádosti, jeho podepsáním zaručeným elektronickým podpisem a následným odesláním na e-podatelnu Správce (posta@mvcr.cz). Formulář žádosti naleznete na webu www.datoveschranky.info
c) Vyplněním formuláře žádosti, jeho vytištěním, opatřením ověřeným podpisem a zasláním na poštovní adresu správce: Ministerstvo vnitra České republiky, Sekce rozvoje a projektového řízení ICT, Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
 
 
E-poradna: zavolejte, napište

Stránky datových schránek - info
ePoradna - zavolejte, napiště