Aktualizovat
 
Co jsou Životní situace
 
  Životní situace představují souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím úřadů veřejné správy. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.
Odkazy obsahují tématicky rozdělené situace, ve kterých najdete postup řešení:
 
Veřejná správa
Rady a služby Ministerstva vnitra
 
Školství
Kultura
 
Zemědělství
Životní prostředí
Doprava
 
Návody pro pacienty
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Sociální zabezpečení
 
Veřejný ochránce práv
 
Finanční úřady
 
Situace v zahraničí