Aktualizovat
 
Krizové situace
 
  Ohrožují nás požáry, záplavy, zemětřesení, sopečné výbuchy, laviny, vichřice, uragány, tornáda, tsunami a další přírodní katastrofy. Vědeckotechnický pokrok přinesl velká nebezpečí vzniku mimořádných událostí. Jsou jimi zejména hromadná neštěstí v dopravě, úniky nebezpečných látek, výbuchy, teroristické akce apod. Obce zajišťují připravenost na mimořádné události a podílejí se na ochraně obyvatelstva.
Odkazy na informace, které mohou pomoci při řešení krizových situací:
 
Tísňová volání
První pomoc - příručka - video
 
Mimořádné události
Požáry
Zvířata
 
Hasičský záchranný sbor
SHD Kostelní Lhota
Ohlašování pálení
 
Integrovaný záchranný systém