PODLIPANSKO SÁZÍ STROMY

 

 je projekt, který mohl být realizován díky finanční podpoře automobilky TPCA, která má sídlo u Kolína. V rámci svého působení vyhlašuje TPCA, každý rok grantový program Partnerství pro Kolínsko a snaží se o rozvoj regionu, ve kterém působí. Pod sloganem „Pomáháme tam, kde jsme doma“ jsou podporovány 3 priority a jednou z nich je životní prostředí. MAS Podlipansku se podařilo získat podporu z tohoto programu pro projekt PODLIPANSKO SÁZÍ STROMY ve výši 250 000,- Kč a zapojit 10 obcí ze svého území do tohoto projektu. V těchto obcích bylo celkem vysázeno 635 stromů z toho 477 ovocných stromů starých odrůd. Spolupráce byla navázána s místní samosprávou, dobrovolníky, místními občanskými sdruženími a spolky. S projektem nám odborně pomáhal Spolek pro zahradní a krajinářskou tvorbu o. s., od kterého jsme získali podporu ve formě velkých plakátů s tématem výsadby stromů a řezu stromů. Celý projekt jsme s nimi konzultovali. Všechny tyto formy spolupráce jsou dobrovolné a jsme velice rádi, že se nám ji daří realizovat. Výsadba probíhala v měsíci říjnu a listopadu 2011, a jak výsadba v jednotlivých obcích dopadla se dozvíte dále.

 

Sobota 22. 10. byla ve znamení výsadby stromů v obci Kostelní Lhota. Zde bylo vysazeno 33 stromů z toho 7 lip, 17 dubů, 5 javorů a 4 jírovce za pomoci 36 dobrovolníků a 2 psů. Celé dopoledne se snažilo přes mlhu prodrat slunce, takže krajina okolo byla v něžném oparu a v ní se pomalu rýsovala nová alej okolo cesty, kde byla dříve navážka. Díry pro stromy se hloubili ručně a nebyla to úplně snadná práce, protože podloží bylo dost kamenité. Díry byly zality vodou, kolíky zatlučeny a stromy s balem do nich museli vždy umístit dva siláci a ostatní je zasypali dovezenou zeminou a zalili. Stromy si sázeli rodiny, nebo partneři a na konci akce si každý mohl namalovat cedulku se svým jménem. V nové aleji mají Strom lásky Láskovi,najde se frňákovník, či malé děti z obce mají zde pojmenované své stromy.

 

V Pečkách 20. listopadu 2011

 

Kateřina Hejduková
projektová manažerka
tel.: 725 103 648
kourimsko@podlipansko.cz