Vážení přítomní,

 

Dovolte, abych Vás přivítal, zvláště pak naše milé hosty: dragouny z Brandejsa v čele s Dr. Novákem. Také vítám a zároveň děkuji nejen přítomným příznivcům monarchie, jejichž Koruna Česká svým příspěvkem a finanční sbírkou uhradila pořízení pamětní desky arcivévody Karla, kterou budeme dnes odhalovat.

 

Před dvěma dny, 2. března, tomu bylo přesně sto let, co arcivévoda Karel (budoucí poslední český král a rakouský císař) navštívil se svojí  manželkou Zitou naši obec. Arcivévoda byl velitelem eskadrony 7. dragounského regimentu, který měl posádku v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Tento pluk vévody Lotrinského byl v roce 1912 převelen do Kolomyje v Haliči. Dragouni pak odjížděli na svých koních po částech a první zastávkou 5. eskadrony s arcivévodou Karlem byla právě naše obec. Cesta až do Kolomyje jim trvala přes tři týdny a ujeto bylo přes tisíc kilometrů za nepříznivého jarního počasí.

Celý dragounský pluk čítal tisícovku vojáků a devět set koní. Samotná jedna eskadrona, která k nám přijela, se sestávala z pěti důstojníků, 166 mužů a 156 koní.

 

Naše pamětní deska k návštěvě arcivévodského páru bude po odhalení umístěna na chodbě této bývalé fary u vchodu do místnosti, kde Karel se Zitou přespali. Po devíti měsících se jim narodil prvorozený syn Otto Habsburský. Bývalá fara byla vloni přestavěna na obecní úřad a ve zmíněném císařském pokoji je nyní zasedací místnost. Dnes tam můžete navštívit malou výstavu, věnovanou 100. výročí vzácné návštěvy. Malby stěn a stropu jsou původní a byly odborně obnoveny studentkami 3. ročníku Fakulty restaurování pardubické univerzity.

Tato deska je již třetí pamětní deskou v naší obci. Předchozí dvě jsou umístěny na budově školy. První byla odhalena ke sto letům lipové aleje, která byla vysazena v roce 1908 k výročí 60 let panování JCKV Františka Josefa I. Druhá připomíná výročí 130 let budovy obecní školy.

 

Po odhalení desky jste srdečně zváni do našeho kostela na mši za blahoslaveného Karla I. a otevřena je rovněž výstava na bývalé faře. Na výstavě je k zakoupení kniha „Náš arcivévoda císař a král Karel I. v městě Brandýse nad Labem“. Ke knize obec dává zdarma DVD-video z historické rekonstrukce příjezdu arcivévody, která se uskutečnila v roce 2004 při oslavách 650 let Kostelní Lhoty. Autorem knihy je zde přítomný Dr. Milan Novák z Brandýsa nad Labem. Na brandýském zámku se od roku 2002 pořádá tradiční historická slavnost „Audience u císaře Karla I.“ Letos se bude konat poslední dubnový víkend s hlavním programem v sobotu 28. dubna.

 

A nyní, při odhalení desky, si vyslechneme část tehdejší císařské hymny, hrané a zpívané C.k. heligonkou 18. pěšího  pluku Hradec Králové a poté zazní v té době rovněž oblíbená česká píseň Kde domov můj.

 

 

Zdeněk Martínek – kronikář obce Kostelní Lhota